Dr n. med. Justyna Jankowska-Szydlik

WYKSZTAŁCENIE :

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu    2000–2006

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie    1996-2000

Uzyskała tytuł Doktora Nauk Medycznych     10.02.2014

Uzyskała stopień Specjalisty Chorób Wewnętrznych   10.04.2014

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE :

I. Staż podyplomowy w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu  01.10.2006-31.10.2007

II. Praktyki wakacyjne:

a. praktyki zagraniczne

Oddział Intensywnej Opieki Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki Gastuisberg, Leuven, Belgia.                                                                        

Oddział Chorób Wewnętrznych, Kent & Sussex Szpital w Tunbridge Wells, Kent, Wielka Brytania                                                                     

b. praktyki krajowe

Liczne staże w renomowanych Szpitalach i Klinikach na terenie całego kraju.

III. Praca

Młodszy Asystent  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pajęcznie od 01.01.2008 – 09.04.2014

Starszy Asystent  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pajęcznie od  10.04.2014 do 29.02.2020

 

NAGRODY :

Siódmy Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Lekarzy, 20–22 Maj 2007, 

Poznań, Polska.

Pierwsza Nagroda w Sesji  Kardio-Torakochirurgii oraz Chirurgii Naczyń “Przeżywalność pacjentów poddanych radykalnej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca i jej korelacja z oceną zmian ilościowych białek ostrej fazy w surowicy krwi

 

PUBLIKACJE :
Czasopisma punktowane :

Szydlik Sławomir, Jankowska-Szydlik Justyna, Szewieczek Jan, Duława Jan

“Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u chorych z zespołem metabolicznym”

Annales Academiae Medicae Silesiensis 2010; Vol.64, No.5-6, s.36-42 

Szydlik Sławomir, Jankowska-Szydlik Justyna, Zwaruń Damian, Kasprzyk Mariusz, Dyszkiewicz Wojciech, Adamczak Jarosław .

”Wpływ operacji metodą Nussa na wydolność układu oddechowego u pacjentów z lejkowatą klatką piersiową”                                                                                                                      Polski Przegląd Chirurgiczny 2012, 85, 1, 1-20

Sławomir Szydlik, Justyna Jankowska – Szydlik, Krzysztof Stanior, Michał Reterski, 

Jan Szewieczek, Jan Duława 

”Wpływ podawania magnezu na zaburzenia metaboliczne u osób z otyłością brzuszną’’

Nefrologia i Dializoterapia Polska 2014.

 

KOMUNIKATY ZJAZDOWE : 5

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE :

Znajomość języków obcych:

angielski – bardzo dobrze w mowie i piśmie,

Kompetencje i Umiejętności:

Certyfikat ukończenia kursu ALS - Advanced Life Support (Zaawansowane techniki resuscytacyjne dorosłych)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc uprawniający do wykonywania i interpretacji badań spirometrycznych.

Ukończone kursy oraz praktyczne umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych : -  - echokardiografia przezklatkowa

- echokardiografia przezprzełykowa
- ultrasonografia jamy brzusznej
- ultrasonografia tarczycy
- ultrasonografia jam opłucnowych
- ultrasonografia naczyń szyjnych
- ultrasonografia żył głębokich kończyn dolnych

Wykonywanie i interpretacja :
- elektrokardiograficznych testów wysiłkowych
-  24-godzinnego monitorowania EKG met. Holtera
-  24-godzinnego monitorowania ciśnienia