Dr n.med. Sławomir Szydlik

WYKSZTAŁCENIE :

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu   1999–2006

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie    1996-1999

Uzyskał stopień Specjalisty Chorób Wewnętrznych    26.11.2013

Uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych     10.02.2014

Uzyskał stopień Specjalisty Kardiologii      15.10.2018

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE :

I. Staż podyplomowy w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu 01.10.2006-31.10.2007

II. Praktyki i staże

a. praktyki zagraniczne

Oddział Intensywnej Opieki Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki Gastuisberg, Leuven, Belgia 

Oddział Chirurgii Kent & Sussex Szpital w Tunbridge Wells, Kent, Wielka Brytania

b. praktyki krajowe

Liczne staże w renomowanych Szpitalach i Klinikach na terenie całego kraju.

III. Praca

Młodszy Asystent  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pajęcznie od 01.01.2008 – 25.11.2013

Starszy Asystent  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pajęcznie od 26.11.2013 – 31.07.2014

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pajęcznie od 01.08.2014 –  29.02.2020

 

NAGRODY

Ukończenie studiów medycznych z wyróżnieniem w formie listu gratulacyjnego Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu. 

Szósty Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Lekarzy, 14 –16 Maj 2006, Poznań, Polska.

Pierwsza Nagroda w Sesji  Kardio-Torakochirurgii oraz Chirurgii Naczyń “Ocena zmian ilościowych białek ostrej fazy w surowicy krwii chorych poddanych radykalnej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca”

Siódmy Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Lekarzy, 20–22 Maj 2007, 

Poznań, Polska.

Pierwsza Nagroda w Sesji  Kardio-Torakochirurgii oraz Chirurgii Naczyń “Przeżywalność pacjentów poddanych radykalnej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca i jej korelacja z oceną zmian ilościowych białek ostrej fazy w surowicy krwi

 

PUBLIKACJE:
Czasopisma punktowane :

Mariusz Kasprzyk, Wojciech Dyszkiewicz, Damian Zwaruń, Sławomir Szydlik, Kinga Leśniewska, Mikołaj  Krzyżanowski,  

Ocena zmian ilościowych białek ostrej fazy w surowicy krwii chorych poddanych radykalnej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca”

Przegląd Lekarski, 2006/63/10, 936-940

Szydlik Sławomir, Jankowska-Szydlik Justyna, Szewieczek Jan, Duława Jan

“Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u chorych z zespołem metabolicznym”

Annales Academiae Medicae Silesiensis 2010; Vol.64, No.5-6, s.36-42 

Szydlik Sławomir, Jankowska-Szydlik Justyna, Zwaruń Damian, Kasprzyk Mariusz, Dyszkiewicz Wojciech, Adamczak Jarosław .

”Wpływ operacji metodą Nussa na wydolność układu oddechowego u pacjentów z lejkowatą klatką piersiową”                                                                                                                      Polski Przegląd Chirurgiczny 2012, 85, 1, 1-20

Sławomir Szydlik, Justyna Jankowska – Szydlik, Krzysztof Stanior, Michał Reterski, 

Jan Szewieczek, Jan Duława 

”Wpływ podawania magnezu na zaburzenia metaboliczne u osób z otyłością brzuszną’’

Nefrologia i Dializoterapia Polska 2014.


Książki, monografie, skrypty

“Zatrucia samobójcze dokonane za pomocą  środków farmakologicznych i chemicznych”

Marzena Binczycka-Anholcer, Zbigniew Przybylski, Bartosz Fórmankiewicz, Sławomir Szydlik, książka “Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego”,Zakład Wydawniczo Produkcyjny “Foliał” Warszawa 2005, 434-438

“Terytorialne zróżnicowanie zgonów samobójczych w obrębie miasta Poznania”

Marzena Binczycka-Anholcer, Bartosz Fórmankiewicz, Zygmunt Przybylski, Sławomir Szydlik, książka “ Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego”,Zakład Wydawniczo Produkcyjny “Foliał” Warszawa 2005, 406-414

 

KOMUNIKATY ZJAZDOWE : 13

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Znajomość języków obcych:

angielski – bardzo dobrze w mowie i piśmie,

 

Kompetencje i Umiejętności:

Certyfikat ukończenia kursu ALS - Advanced Life Support (Zaawansowane techniki resuscytacyjne dorosłych)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc uprawniający do wykonywania i interpretacji:  - badań spirometrycznych.

Akredytacja w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr. 445/2019

Ukończone kursy oraz praktyczne umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych : -  - echokardiografia przezklatkowa ( w tym echokardiografia u dzieci )

- echokardiografia przezprzełykowa
- ultrasonografia jamy brzusznej.
- ultrasonografia tarczycy
- ultrasonografia jam opłucnowych
- ultrasonografia naczyń szyjnych
- farmakologiczne badań obrazowych ( echokardiografia dobutaminowa )

Wykonywanie i interpretacja :

- elektrokardiograficznych testów wysiłkowych
-  24-godzinnego monitorowania EKG met. Holtera
-  24-godzinnego monitorowania ciśnienia